fbpx
Mitt Renomate
Tips & guider

Renovering: Viktiga hantverkarord att ha koll på

I renoveringsbranschen är det inte ovanligt att stöta på en djungel av termer och begrepp som gör en ännu mer förvirrad än vad man redan känner under resan. Vi på Renomate vill hjälpa er och göra renoveringsresan enklare och smidigare genom att reda ut några av de vanligaste begreppen.

Kalle under en renovering som pågår

Oavsett om du är nybörjare eller renoveringsproffs så är kunskapen om dessa ord en nyckel till framgång i en renovering. Vår ordlista omfattar en samling av de mest använda begreppen som flest kunder frågar oss om inom renovering.

Ordlista vanliga hantverkarbegrepp

AMA

AMA är en förkortning för allmän material- och arbetsbeskrivning. Det hjälper till att etablera gemensam terminologi inom branschen, vilket förbättrar tydligheten och kvaliteten i byggprocessen för de inblandade parterna.

Baldakin

Det kan betyda flera saker. Men inom renoveringsbranschen talar man oftast om att en baldakin är som ett prydnadstak över en ingång. Det kan ge en känsla av lyx och kan även vara i form av exempelvis ett tak i en trädgård.

BBR

BBR står för Boverkets byggregler som utgör en omfattande samling föreskrifter och generella råd fastställda av Boverket. Dessa regler är alltså bindande för nybyggnation, till- och ombyggnation i Sverige och omfattar en rad områden såsom tillgänglighet, bostadsutformning, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, säkerhet vid användning samt energihushållning. Syftet med BBR är att ställa krav på den färdiga byggnaden.

Bruttoarea

Bruttoarea förkortas BTA och kan enkelt beskrivas som den totala ytan av alla våningsplan i en byggnad. Här ingår väggar, trappor och inredningselement såsom köksskåp och garderober. Även källare räknas in och inglasade uterum eller balkonger.

Bygga en gubbe

Uttrycket innebär att en låda byggs runt rör eller liknande för att dölja dem. En montering av “gubbe” kan exempelvis vara att man bygger en låda över ett fläktskåp som målas in i skåpets färg.

Badrum med gerade ytterhörn i marmor

Bild från Pinterest

CC-mått

Det är avståndet mellan mitten av ett skruvhål till mitten av ett annat skruvhål på en lucka, lådfront eller handtag. Det kallas ibland också centrum/centrum-mått och det mäts alltid i millimeter.

Delad entreprenad

Det är när beställaren av ett byggprojekt samarbetar med flera entreprenörer (exempelvis tapetserare eller markarbetare) för att göra klart projektet. Det är alltså beställarens ansvar att välja och avtala med hantverkare, elektriker och andra entreprenörer som behövs för arbetet.

Genom denna upphandlingsform har beställaren mer kontroll över vilka entreprenörer som anlitas. Detta innebär också möjlighet att förhandla avtalen direkt med varje entreprenör. Det ges därmed större frihet i byggprojektet, samtidigt som det även ökar ansvaret hos beställaren och kraven på kompetens och erfarenhet.

Diktning

Tätning av vägg.

Gera

I gerade konstruktioner möts två detaljer med avfasade kanter som ligger intill varandra så att ändträet inte syns. Det vanligaste är ett 90 grader-hörn, där de sågade kanterna är 45 grader.

Trägolv Renomate

Plattsättning

Plattsättning innebär att installera kakel, klinker, granitkeramik eller mosaik på olika ytor, såsom väggar och golv. Denna process är avgörande för att skapa utrymmen som inte bara är funktionella utan också estetiskt tilltalande, särskilt i områden som badrum och kök.

Skvallerrör

I badrummet kan det finnas ett rörutlopp på väggen, nära golvet. Detta rör kallas ett skvallerrör och det används för att indikera om det har uppstått läckage i avloppssystemet.

Spröjs

Spröjs är tunna lister som används för att dela upp en fönsterruta i mindre sektioner, antingen vertikalt eller horisontellt. Spröjsen utvecklades när efterfrågan på större fönster ökade, men tekniken för att tillverka stora glasrutor saknades. Ursprungligen tillverkade man större fönster genom att sätta samman flera mindre rutor med bly, men med tiden ersattes detta av träspröjsar när tillverkningen av större glasrutor förbättrades.

I renoveringsbranschen är det inte ovanligt att stöta på en djungel av termer och begrepp som gör en ännu mer förvirrad än vad man redan känner under resan. Vi på Renomate vill hjälpa er och göra renoveringsresan enklare och smidigare genom att reda ut några av de vanligaste begreppen.

Kalle under en renovering som pågår

Oavsett om du är nybörjare eller renoveringsproffs så är kunskapen om dessa ord en nyckel till framgång i en renovering. Vår ordlista omfattar en samling av de mest använda begreppen som flest kunder frågar oss om inom renovering.

Ordlista – vanliga hantverkarbegrepp

Klicka på det begreppet du vill lära dig mer om.

AMA

AMA är en förkortning för allmän material- och arbetsbeskrivning. Det hjälper till att etablera gemensam terminologi inom branschen, vilket förbättrar tydligheten och kvaliteten i byggprocessen för de inblandade parterna.

Baldakin

Det kan betyda flera saker. Men inom renoveringsbranschen talar man oftast om att en baldakin är som ett prydnadstak över en ingång. Det kan ge en känsla av lyx och kan även vara i form av exempelvis ett tak i en trädgård.

BBR

BBR står för Boverkets byggregler som utgör en omfattande samling föreskrifter och generella råd fastställda av Boverket.

Dessa regler är alltså bindande för nybyggnation, till- och ombyggnation i Sverige och omfattar en rad områden såsom tillgänglighet, bostadsutformning, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, säkerhet vid användning samt energihushållning. Syftet med BBR är att ställa krav på den färdiga byggnaden.

Bruttoarea

Bruttoarea förkortas BTA och kan enkelt beskrivas som den totala ytan av alla våningsplan i en byggnad. Här ingår väggar, trappor och inredningselement såsom köksskåp och garderober. Även källare räknas in och inglasade uterum eller balkonger.

Bygga en gubbe

Uttrycket innebär att en låda byggs runt rör eller liknande för att dölja dem. En montering av “gubbe” kan exempelvis vara att man bygger en låda över ett fläktskåp som målas in i skåpets färg.

CC-mått

Det är avståndet mellan mitten av ett skruvhål till mitten av ett annat skruvhål på en lucka, lådfront eller handtag. Det kallas ibland också centrum/centrum-mått och det mäts alltid i millimeter.

Delad entreprenad

Det är när beställaren av ett byggprojekt samarbetar med flera entreprenörer (exempelvis tapetserare eller markarbetare) för att göra klart projektet. Det är alltså beställarens ansvar att välja och avtala med hantverkare, elektriker och andra entreprenörer som behövs för arbetet.

Genom denna upphandlingsform har beställaren mer kontroll över vilka entreprenörer som anlitas. Detta innebär också möjlighet att förhandla avtalen direkt med varje entreprenör. Det ges därmed större frihet i byggprojektet, samtidigt som det även ökar ansvaret hos beställaren och kraven på kompetens och erfarenhet.

Diktning

Tätning av vägg.

Gera

I gerade konstruktioner möts två detaljer med avfasade kanter som ligger intill varandra så att ändträet inte syns. Det vanligaste är ett 90 grader-hörn, där de sågade kanterna är 45 grader.

Plattsättning

Plattsättning innebär att installera kakel, klinker, granitkeramik eller mosaik på olika ytor, såsom väggar och golv. Denna process är avgörande för att skapa utrymmen som inte bara är funktionella utan också estetiskt tilltalande, särskilt i områden som badrum och kök.

Skvallerrör

I badrummet kan det finnas ett rörutlopp på väggen, nära golvet. Detta rör kallas ett skvallerrör och det används för att indikera om det har uppstått läckage i avloppssystemet.

Spröjs

Spröjs är tunna lister som används för att dela upp en fönsterruta i mindre sektioner, antingen vertikalt eller horisontellt. Spröjsen utvecklades när efterfrågan på större fönster ökade, men tekniken för att tillverka stora glasrutor saknades. Ursprungligen tillverkade man större fönster genom att sätta samman flera mindre rutor med bly, men med tiden ersattes detta av träspröjsar när tillverkningen av större glasrutor förbättrades.

Carin Wester renovering vardagsrum spröjs fönster

Exempel på spröjs.

Trots att dagens teknik tillåter tillverkning av stora glasrutor, är spröjsarna fortfarande populära för sitt estetiska värde, särskilt för äldre eller traditionella hus. Fönster med spröjs kan ha antingen en enda glasruta eller flera separata rutor och de flesta spröjsar är löstagbara – vilket också gör det enklare att putsa fönstren. De har dock ingen vidare praktisk funktion, utan används numera enbart för sin vackra design.

Takskägg

Även kallat takfot eller takutsprång, är den del av takfallet som skjuter ut över fasaden. Takskägg skyddar på så vis fasaden från regn och snö.

U-värde

U-värdet är ett mått som mäter isoleringsförmågan hos ett byggmaterial genom att ange hur mycket värme som passerar genom en kvadratmeter av materialet vid en given temperatur. Generellt sett, ju lägre siffran är desto bättre isolering. För ett fönster exempelvis så anses ett U-värde på under 2 vara bra.

VA

VA är en vanlig förkortning för vatten och avlopp.

ÄTA

ÄTA är en vanlig förkortning inom byggbranschen som står för Ändring, Tillägg och Avvikelser. Det handlar om extra åtgärder som behöver läggas till utöver det ursprungliga avtalet. Ett exempel är om du beställer trägolv, men senare beslutar du för klinkers istället.

Carin Wester renovering vardagsrum spröjs fönster

Sammanfattning

Renoveringar behöver inte vara en källa till stress och oro om de planeras och hanteras på rätt sätt. Genom att följa våra tips kan du minimera stress- och orosmoment och maximera nöjet av att förvandla ditt hem.

Lycka till med din nästa renovering – förhoppningsvis innehåller den mindre orosmoment och stress!


Lycka till med din renovering!

Har du fortfarande funderingar eller vill ha hjälp med att komma igång med ditt projekt? Hör av dig till oss, vi hjälper dig förverkliga din idé till färdig renovering!

Exempel på spröjs i vardagsrum och hall.

Trots att dagens teknik tillåter tillverkning av stora glasrutor, är spröjsarna fortfarande populära för sitt estetiska värde, särskilt för äldre eller traditionella hus. Fönster med spröjs kan ha antingen en enda glasruta eller flera separata rutor och de flesta spröjsar är löstagbara – vilket också gör det enklare att putsa fönstren. De har dock ingen vidare praktisk funktion, utan används numera enbart för sin vackra design.

Takskägg

Även kallat takfot eller takutsprång, är den del av takfallet som skjuter ut över fasaden. Takskägg skyddar på så vis fasaden från regn och snö.

U-värde

U-värdet är ett mått som mäter isoleringsförmågan hos ett byggmaterial genom att ange hur mycket värme som passerar genom en kvadratmeter av materialet vid en given temperatur. Generellt sett, ju lägre siffran är desto bättre isolering. För ett fönster exempelvis så anses ett U-värde på under 2 vara bra.

VA

VA är en vanlig förkortning för vatten och avlopp.

ÄTA

ÄTA är en vanlig förkortning inom byggbranschen som står för Ändring, Tillägg och Avvikelser. Det handlar om extra åtgärder som behöver läggas till utöver det ursprungliga avtalet. Ett exempel är om du beställer trägolv, men senare beslutar du för klinkers istället.


Lycka till med din renovering!

Har du fortfarande funderingar eller vill ha hjälp med att komma igång med ditt projekt? Hör av dig till oss, vi hjälper dig förverkliga din idé till färdig renovering!

Kontakta oss

Om du behöver ytterligare hjälp eller rådgivning finns vi på Renomate här för att stödja dig under hela processen. Kontakta oss idag för att få mer information och diskutera din kommande renovering – vi är här för att göra din renoveringsresa så smidig och stressfri som möjligt.

Kontakta oss
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound