fbpx
Mitt Renomate
Tips & guider

Tips för att förstå och bedöma din offert

Att förstå och bedöma offerter från hantverkare är en av de centrala delarna under din renoveringsresa. Det är viktigt att noggrant granska offerterna för att undvika överraskningar och säkerställa att renoveringen lever upp till dina förväntningar. Detta kan för många kännas överväldigande och komplicerat. Vi på Renomate vill göra det lättare för dig och kommer i denna artikel dela med oss av några tips för att navigera genom denna process.

Renomates tips för att förstå och bedöma offerter

Tydlig och detaljerad projektbeskrivning

För att underlätta bedömningen mellan olika offerter är det viktigt att de innehåller samma information.  Därför är det avgörande att du har en tydlig och detaljerad beskrivning av din renovering. Denna tydlighet och detaljbeskrivning är viktig för att undvika missförstånd. Detta innebär att du skriver ner alla relevanta detaljer och specificerar alla möjliga aspekter, såsom vilka arbeten som behöver utföras, önskade material, eventuella specialkrav och önskad tidslinje. Det är även av stor vikt att du i förväg satt din budget och bestämt dig för hur mycket du är villig att spendera på projektet.

Granska detaljerna i varje offert

När du har fått offerterna är det viktigt att noggrant granska och jämföra dem. Se till att varje offert inkluderar en fullständig lista över material, arbetskraftskostnader, tidsplan, garantier och eventuella extra avgifter. Var uppmärksam på eventuella skillnader eller avvikelser mellan offerterna och tveka inte på att ställa frågor om något är otydligt. Till exempel kan två offerter inkludera olika moment, där en upplevs som billigare men som då saknar det viktigaste kriteriet du efterfrågar.

Hur mycket ROT-avdrag kan jag göra?

Det är av stor vikt att klargöra om ROT-avdraget är relevant för arbetet och om så är fallet bör detta tydligt framgå i offerten. Vanligtvis är det hantverkaren som sköter det administrativa kring ROT-avdraget, men en del hantverkare väljer att avstå från detta ansvar, särskilt vid mindre projekt.

Vissa hantverkare väljer att specificera arbetskostnaden efter ROT-avdraget har gjorts. Detta innebär att du som konsument har rätt att dra av ROT-avdraget från den angivna summan, om du inte redan utnyttjat hela din årliga kvot för avdrag.

Målning av platsbyggd bokhylla

Vad är bäst: fast eller löpande pris?

När det kommer till att välja mellan fast och löpande pris för renoveringsuppdrag finns det olika överväganden att göra. Ett löpande pris kan vara lämpligt för mindre komplicerade projekt. Det är viktigt att komma ihåg att ett fast pris alltid inkluderar en viss riskpremie, vilket kan göra att priset blir något högre. Fast pris rekommenderas dock för mer omfattande arbeten, då risken förflyttas till hantverkaren.

Viktigt att notera är att även om man har avtalat om ett fast pris kan det uppstå ett behov av ÄTA (Ändringar, Tillägg eller Avgående). För att undvika överraskningar längs med vägen är det därför bra om offerten inkluderar en timkostnad för detta så det är tydligt.

Hur vet jag om moms är inkluderad?

Om en offert inte specificerar om priset är exklusive eller inklusive moms, bör du anta att momsen är inkluderad. Men för att undvika missförstånd och eventuella tvister är det klokt att tydligt klargöra momsens status redan vid offertförfrågan.

Vem ansvarar för städningen?

När du väl hittat den mest passande hantverkaren som ska förverkliga dina drömmar, är det enkelt att bli så exalterad och vilja komma igång att man glömmer viktiga detaljer som byggstädning och bortforsling av skräp. Andra aspekter som lätt kan missas är om offerten inkluderar transporter, resor och materialkostnader. Det är avgörande att dessa frågor tydligt diskuteras och specificeras i avtalet för att undvika missförstånd och extra kostnader längs vägen.

Tidsplan

Att arbetet inte slutförs enligt den initiala planen är en vanlig källa till konflikter. När du ser över offerter är det därför bra att ha följande frågor i åtanke:

 • När kan renoveringen starta?
 • Hur lång tid uppskattas renoveringen ta?
 • Är renoveringens tidsplan förenlig med mitt personliga liv?

Se till att inkludera ett tydligt slutdatum och påföljder vid förseningar i offerten samt överväg i vissa fall att hålla tillbaka slutbetalningen tills allt arbete är klart. Viktigt här är att du säkerställer det skriftligt, både i offerten och det slutliga avtalet.

Kolla upp hantverkares rykte, erfarenhet och kvalité

Att begära offerter från flera hantverkare kan ge dig möjlighet att se olika priser och förstå skillnaderna i vad som erbjuds, men det är då viktigt att vara uppmärksam och undersöka ytterligare för att förstå varför det finns en sådan skillnad.

Utöver pris är det viktigt att överväga erfarenheten och kompetensen hos varje hantverkare samt kvaliteten på de material som de föreslår. Ibland kan det vara värt att betala lite mer för en mer erfaren hantverkare eller högkvalitativa material för att säkerställa långsiktig hållbarhet och värde.

Gör noga research om varje hantverkare genom att läsa recensioner, begära referenser, kolla upp tidigare arbete och välja endast certifierade, försäkrade hantverkare med rätt behörigheter för just ditt typ av projekt. Detta hjälper dig att bedöma deras pålitlighet, arbetskvalitet och förmåga att leverera enligt dina förväntningar.

Diskutera priset

Om priset inte matchar din budget eller om du känner att offerten inte är inom den ram du satt upp så kan du alltid diskutera med hantverkare om hur du kan minska kostnaderna. Tänk dock på att inte kompromissa på kvaliteten. Var beredd på att omprioritera eller välja andra material för att nå rätt pris. Ibland är det helt enkelt mer kostnadseffektivt och miljövänligt att fräscha upp delar av ytan i stället för att genomföra en totalrenovering. Till exempel kan en framgångsrik köksrenovering uppnås genom att återanvända befintliga stommar och endast byta ut skåpluckor och lådor.

Lita på din magkänsla

Om det känns rätt i magen, är det oftast rätt beslut. En renovering är en omfattande process som innefattar både framsteg och ofta utmaningar. I slutändan är det viktigaste att du känner dig trygg med din hantverkare och att det finns ömsesidigt förtroende mellan er genom hela projektet. Det är detta samarbete och tillit som skapar en stabil grund för att nå framgångsrika resultat under hela renoveringsresan.

Renovering - slipning av fiskbensparkett

Sammanfattning

 • Ha en tydlig och detaljerad projektbeskrivning för att undvika missförstånd.
 • Granska och jämför varje offert noggrant för att säkerställa att de inkluderar all nödvändig information.
 • Klargör momsens status i offerten.
 • Se till att ROT-avdraget är tydligt specificerat om det är relevant för arbetet.
 • Överväg för- och nackdelar med fasta och löpande priser.
 • Diskutera ansvar för städning.
 • Säkerställ att tidsplanen finns med i avtalet.
 • Begär offerter från flera hantverkare för en rättvis jämförelse.
 • Utvärdera inte bara priset utan även hantverkare rykte, referenser, erfarenhet och kvalitet på arbete och material.
 • Diskutera priset.
 • Slutligen – magkänsla!

Är du fortfarande osäker över hur du ska gå tillväga eller vill ha stöd under din renovering? Vi hjälper dig gärna, kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt möte!

Kontakta oss

Att förstå och bedöma offerter från hantverkare är en av de centrala delarna under din renoveringsresa. Det är viktigt att noggrant granska offerterna för att undvika överraskningar och säkerställa att renoveringen lever upp till dina förväntningar. Detta kan för många kännas överväldigande och komplicerat. Vi på Renomate vill göra det lättare för dig och kommer i denna artikel dela med oss av några tips för att navigera genom denna process.

Renomates tips

Tydlig och detaljerad projektbeskrivning

För att underlätta bedömningen mellan olika offerter är det viktigt att de innehåller samma information.  Därför är det avgörande att du har en tydlig och detaljerad beskrivning av din renovering. Denna tydlighet och detaljbeskrivning är viktig för att undvika missförstånd. Detta innebär att du skriver ner alla relevanta detaljer och specificerar alla möjliga aspekter, såsom vilka arbeten som behöver utföras, önskade material, eventuella specialkrav och önskad tidslinje. Det är även av stor vikt att du i förväg satt din budget och bestämt dig för hur mycket du är villig att spendera på projektet.

Granska detaljerna i varje offert

När du har fått offerterna är det viktigt att noggrant granska och jämföra dem. Se till att varje offert inkluderar en fullständig lista över material, arbetskraftskostnader, tidsplan, garantier och eventuella extra avgifter. Var uppmärksam på eventuella skillnader eller avvikelser mellan offerterna och tveka inte på att ställa frågor om något är otydligt. Till exempel kan två offerter inkludera olika moment, där en upplevs som billigare men som då saknar det viktigaste kriteriet du efterfrågar.

Hur mycket ROT-avdrag kan jag göra?

Det är av stor vikt att klargöra om ROT-avdraget är relevant för arbetet och om så är fallet bör detta tydligt framgå i offerten. Vanligtvis är det hantverkaren som sköter det administrativa kring ROT-avdraget, men en del hantverkare väljer att avstå från detta ansvar, särskilt vid mindre projekt.

Vissa hantverkare väljer att specificera arbetskostnaden efter ROT-avdraget har gjorts. Detta innebär att du som konsument har rätt att dra av ROT-avdraget från den angivna summan, om du inte redan utnyttjat hela din årliga kvot för avdrag.

Målning av platsbyggd bokhylla

Vad är bäst: fast eller löpande pris?

När det kommer till att välja mellan fast och löpande pris för renoveringsuppdrag finns det olika överväganden att göra. Ett löpande pris kan vara lämpligt för mindre komplicerade projekt. Det är viktigt att komma ihåg att ett fast pris alltid inkluderar en viss riskpremie, vilket kan göra att priset blir något högre. Fast pris rekommenderas dock för mer omfattande arbeten, då risken förflyttas till hantverkaren.

Viktigt att notera är att även om man har avtalat om ett fast pris kan det uppstå ett behov av ÄTA (Ändringar, Tillägg eller Avgående). För att undvika överraskningar längs med vägen är det därför bra om offerten inkluderar en timkostnad för detta så det är tydligt.

Hur vet jag om moms är inkluderad?

Om en offert inte specificerar om priset är exklusive eller inklusive moms, bör du anta att momsen är inkluderad. Men för att undvika missförstånd och eventuella tvister är det klokt att tydligt klargöra momsens status redan vid offertförfrågan.

Vem ansvarar för städningen?

När du väl hittat den mest passande hantverkaren som ska förverkliga dina drömmar, är det enkelt att bli så exalterad och vilja komma igång att man glömmer viktiga detaljer som byggstädning och bortforsling av skräp. Andra aspekter som lätt kan missas är om offerten inkluderar transporter, resor och materialkostnader. Det är avgörande att dessa frågor tydligt diskuteras och specificeras i avtalet för att undvika missförstånd och extra kostnader längs vägen.

Tidsplan

Att arbetet inte slutförs enligt den initiala planen är en vanlig källa till konflikter. När du ser över offerter är det därför bra att ha följande frågor i åtanke:

 • När kan renoveringen starta?
 • Hur lång tid uppskattas renoveringen ta?
 • Är renoveringens tidsplan förenlig med mitt personliga liv?

Se till att inkludera ett tydligt slutdatum och påföljder vid förseningar i offerten samt överväg i vissa fall att hålla tillbaka slutbetalningen tills allt arbete är klart. Viktigt här är att du säkerställer det skriftligt, både i offerten och det slutliga avtalet.

Kolla upp hantverkares rykte, erfarenhet och kvalité

Att begära offerter från flera hantverkare kan ge dig möjlighet att se olika priser och förstå skillnaderna i vad som erbjuds, men det är då viktigt att vara uppmärksam och undersöka ytterligare för att förstå varför det finns en sådan skillnad.

Utöver pris är det viktigt att överväga erfarenheten och kompetensen hos varje hantverkare samt kvaliteten på de material som de föreslår. Ibland kan det vara värt att betala lite mer för en mer erfaren hantverkare eller högkvalitativa material för att säkerställa långsiktig hållbarhet och värde.

Gör noga research om varje hantverkare genom att läsa recensioner, begära referenser, kolla upp tidigare arbete och välja endast certifierade, försäkrade hantverkare med rätt behörigheter för just ditt typ av projekt. Detta hjälper dig att bedöma deras pålitlighet, arbetskvalitet och förmåga att leverera enligt dina förväntningar.

Diskutera priset

Om priset inte matchar din budget eller om du känner att offerten inte är inom den ram du satt upp så kan du alltid diskutera med hantverkare om hur du kan minska kostnaderna. Tänk dock på att inte kompromissa på kvaliteten. Var beredd på att omprioritera eller välja andra material för att nå rätt pris. Ibland är det helt enkelt mer kostnadseffektivt och miljövänligt att fräscha upp delar av ytan i stället för att genomföra en totalrenovering. Till exempel kan en framgångsrik köksrenovering uppnås genom att återanvända befintliga stommar och endast byta ut skåpluckor och lådor.

Lita på din magkänsla

Om det känns rätt i magen, är det oftast rätt beslut. En renovering är en omfattande process som innefattar både framsteg och ofta utmaningar. I slutändan är det viktigaste att du känner dig trygg med din hantverkare och att det finns ömsesidigt förtroende mellan er genom hela projektet. Det är detta samarbete och tillit som skapar en stabil grund för att nå framgångsrika resultat under hela renoveringsresan.

Renovering - slipning av fiskbensparkett

Sammanfattning

 • Ha en tydlig och detaljerad projektbeskrivning för att undvika missförstånd.
 • Granska och jämför varje offert noggrant för att säkerställa att de inkluderar all nödvändig information.
 • Klargör momsens status i offerten.
 • Se till att ROT-avdraget är tydligt specificerat om det är relevant för arbetet.
 • Överväg för- och nackdelar med fasta och löpande priser.
 • Diskutera ansvar för städning.
 • Säkerställ att tidsplanen finns med i avtalet.
 • Begär offerter från flera hantverkare för en rättvis jämförelse.
 • Utvärdera inte bara priset utan även hantverkare rykte, referenser, erfarenhet och kvalitet på arbete och material.
 • Diskutera priset.
 • Slutligen – magkänsla!

Är du fortfarande osäker över hur du ska gå tillväga eller vill ha stöd under din renovering? Vi hjälper dig gärna, kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt möte!

Kontakta oss
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound