Sedan världen började skaka av Covid-19 har vi funderat mycket på vad som utgör ett härligt hem och hur barn och familjer egentligen mår innanför hemmets fyra väggar. ⁠

Renovera barnrum våningsäng

Vi jobbar varje dag med att hjälpa människor att skapa härliga hem som de vill vara i och mår bra i.

Nu under Coronakrisen upplever tyvärr fler än någonsin och framför allt barn, att tryggheten hemma försämras när ens föräldrar inte går till jobbet.

Följdfrågan vi ställt oss är vad vi som bolag kan göra för att fler ska känna trygghet hemma?⁠

Så vi har bestämt oss – för varje fantastiskt hem vi hjälper till att skapa, kommer vi att avsätta en liten summa till stiftelsen Trygga Barnen

Ingen kan göra allt men förhoppningsvis kan vi hjälpa lite. Så tack alla som renoverar med oss. Din renovering är en möjliggörare för någon annan.

Take care och ta hand om varandra. 🖤⁠


Liknande artiklar